Karolina Rybarczyk Design Projektant Produktu

EN ↓

Patrzysz na wycinek mojej pracy.

Wspieram producentów w procesie projektowym:
od myślenia projektowego i projektowania produktów, po wysoce precyzyjne modele 3d i dokumentacje wdrożeniowe.

Porozmawiajmy o możliwościach. INFO@KAROLINARYBARCZYK.COM

O
Interesują mnie inteligentne projekty, pełne jakości produkty, pozytywnie wpływające na ludzi. Pracuję na potencjale i technologii producenta z którym współpracuję, przekładam to na projekt i dobry produkt. Projektuję i uczestniczę we wdrażaniu nowych produktów które są produkowane w Polsce i sprzedawane na świecie. Wykonuję pełną dokumentację wdrożeniową i trójwymiarowe modele, komunikuję się z maszynami CNC i profesjonalnymi drukarkami 3D.
Od 1996 roku tworzę grafikę cyfrową, a od 2006 roku projektuję dla producentów.

Tworzę zespół specjalistów którzy dobierani są do potrzeb projektu, w tym: strateg, technolodzy, elektronicy, rzemieślnicy.
Współpracuję z producentami, markami, projektantami i dyrektorami..

SPECJALIZACJE
PROJEKTOWANIE PRODUKTU projektowanie wzornicze przedmiotów i interfejsów urządzeń.

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE dostarczanie projektów do szybkiego prototypowania, wykonywanie dokumentacji wdrożeniowych, wizualizacje, modele 3d.

PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE wsparcie w budowaniu marki i produktów.

PROJEKTOWANIE CYFROWE logo i elementy identyfikacji marki, grafika 2d, grafika 3d.

PROJEKTOWANIE MAREK projektowanie dla potrzeb wprowadzania nowych produktów i marek.

PROJEKTOWANIE STRON interfejs i styl strony, projektowanie użyteczności.

PROJEKTOWANIE APLIKACJI projektowanie ikon i znaków, projektowanie graficznej zawartości aplikacji mobilnych.

PASJA
technologia, elektronika, materiały, fotografia.

NAGRODY
Must Have 2017 przyznawany przez Łódź Design
Dobry Wzór 2017 przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
_
VALUE
You are looking at part of my work.

I support producers in design process:
from design thinking and product design, to highly precision 3d models and the documentation for implementation.

ABOUT
I'm interesting in intelligent designs, full of quality products, positively influance to people. I use potential and technology of the producer whom I cooperate with and transform it into designs and a good products.
Designing dealing with support company in business development, strengthening the brand through innovation and image management, making competitive advantage by strong products. I design, develop and implement new products witch are made in Poland and purchased worldwide.

I made full design documentations and three dimensional models, cooperate with CNC machines and 3D printers. Since 1996 I creating digital graphics, since 2006 I professionally designing for producers.

I create team of specialists who are matched to the needs of the task, including: strategist, manager, programmer, technologists, craftsman.
Rybarczyk Design cooperate with producers, brands, designers & directors.

If you are interested in finding out more about my work and possibilities, contact me on info@karolinarybarczyk.com

EXPERIENCE
PRODUCT DESIGN industrial design, products like sanitaryware, radiators, lightings, electronics, furniture & equipments.

TECHNOLOGY DESIGN projects to rapid prototyping, implementation documentation, visualizations, 3d models.

ART DIRECTORY support in building brand and products .

PRINT DESIGN logo and elements of brand identity, graphics 2d and 3d.

BRANDING DESIGN visual identification in space, introduction of new products and brands.

WEB DESIGN layout and usability strategy.

MOBILE DESIGN design icons and graphical application content.

PASSIONS
technology, electronics, materials, photography.

AWARDS
Must Have 2017
Dobry Wzór 2017