Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
AIR 1 | AIR CONDITION APPLICATION

It's an app for control air condition. The point is a comfort and power management. It keeps you up to date about that is working right now and why. The main screen is divided into section that allows user to get clear info. I've made some icons for that project, the base were new cooling icon and heating icon.
_
ICON DESIGN, UI, APP DESIGN, INTERACTION DESIGN
_
2015

To aplikacja do sterowania klimatyzacją. Istotnym punktem jest tu komfort i zarządzanie energią. Utrzymuje użytkownika na bieżąco z danymi, co aktualnie pracuje i dlaczego. Główny ekran jest podzielony na części, to pozwala użytkownikowi uzyskać jasne informacje. Zaprojektowałam kilka ikon dla tego projektu, bazą była nowa ikona chłodzenia i ikona ogrzewania.