Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
POZNAŃ USB HUB

The collection of promotional materials for the City of Poznan. Paper usb drive & usb habs are a graphic sign of Poznan in 3D. The spatial form equipped with a technology allows you to connect, understood on many levels. The project is a union of the object and my way of thinking and design: a combination of simplicity, in this case the paper, with the electronics, useful in everyday modern life. The product is a strong marketing by a recognizable form of the logo and the widespread use of the equipment. The product line has several usb devices. The usb hub multiplies the input allowing for simultaneous connection of more devices, you need while traveling. When at the hotel, you must connect the modem, mouse, camera and phone at the same time you can do it and prepare for the next day.
_
2010

Kolekcja materiałów promocyjnych dla miasta Poznań. Papierowy dysk usb i usb habs są graficznym znakiem Poznania w 3d. Przestrzenna forma wyposażona w technologię pozwala na połączenie rozumiane na wielu płaszczyznach. Projekt to połączenie logo Poznania z przedmiotem i moim sposobem myślenia i projektowania: połączeni w prostoty, w tym przypadku papieru, z technologią, elektronicznym wnętrzem, przydatnym w codziennym współczesnym życiu. Produkt jest silny marketingowo przez rozpoznawalną formę logo i powszechne użycie urządzeń. W linii produktów jest kilka urządzeń usb. Usb hub multiplikuje wejścia pozwalając na jednoczesne podłączenie większej ilości urządzeń, tka potrzebne podczas podróży, gdy w hotelu musimy podłączyć modem, myszkę, aparat, telefon by przygotować się na kolejny dzień.