Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
INTELLIGENT FURNITURE

I decided to enter the space for basic form of furniture. The modules frames enable different depths. The product is enriched with special modules implementing technology into a piece of furniture. The module with built in sockets is a contemporary need to charge the battery of electronic equipment putting them directly on the place. One of the intelligent module has built in speakers and lets you to connect devices using usb, firewire, audio.
_
2008

Postanowiłam wprowadzić przestrzeń do podstawowej formy mebla. Modułowe ramy pozwalają na różne głębokości półek. Produkt jest wzbogacony w specjalne moduły wprowadzające technologię do mebla. Modów z wbudowanymi gniazdami, to współczesna potrzeba ładowania baterii sprzętu elektronicznego kładąc go bezpośrednio na miejscu. Jeden z inteligentnych modułów ma wbudowane głośniki i pozwala na podłączenie urządzeń przez usb, firewire, audio.