Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
MANHATTAN

I was asked about an elegant and functional product. The inspiration was haptic sensations. The heat that we can experience in the air, on the radiator itself, or in a warm towel. The touch of heat I transformed into the steel. Functional and technical design decisions led to the specific for me purity of form. Hide the technical details points the beauty of the product. Producer: Instal Projekt. Awards: Must Have 2017, Dobry Wzór 2017, Top Desing Award 2018.
_
2016

Zostałam poproszona o elegancki i funkcjonalny produkt. Inspiracją były dla mnie doznania haptyczne. Ciepło którego możemy doświadczać w powietrzu, w przedmiocie samego grzejnika, czy w ciepłym ręczniku. Dotyk przełożyłam na stal. Funkcjonalne i techniczne decyzje projektowe doprowadziły do specyficznej dla mnie czystości formy. Ukrycie technicznych detali wyostrza piękno produktu. Producent: Instal Projekt. Nagrody: Must Have 2017, Dobry Wzór 2017, Top Desing Award 2018.