Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
POWER CITY BENCH

The bench and the distributor of energy recovered from the kinetic energy of passing cars or people walking the streets.
_
2011

Ławka i dystrybutor energii pozyskiwanej z kinetycznej energii przejeżdżających samochodów,czy przechodzących ludzi.