Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
SPORT EQUIPMENT. MACHINES CASING.

The casing for weights in bodybuilding machine. The cases contain a weights which supports advanced solutions based on biomechanics of human body. Starting the design I had removed all unnecessary elements. What it essential has gained simple, easy to manufacture form. Good design is in this case reflected in the cost of manufacture of the product. Producer: Mega Form
_
2014

Projekty obudów do maszyn siłowych. Obudowy zawierają obciążenie które wspomaga zaawansowane rozwiązania oparte o biomechanikę ludzkiego ciała. Przystępując do projektowania usunęłam wszystkie niepotrzebne elementy. To co niezbędne nabrało prostych, łatwych w produkcji form. Dobry projekt ma w tym przypadku przełożenie na koszt wytworzenia produktu. Producent: Mega Form.