Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
WALLE

Wall radiator [ in the wall ] was inspire by lamp installed under the ceiling surface. It's screen heater with two narrow panels, which are movable, open when the radiator starts to work. The radiator is controlled automatically by the 'smart home' system or by mobile application. Functionality is based on the heating when our thermal comfort fall, and discreet disappearance of perception when in a summer radiaror loses its function.
_
2011

Grzejnik ścienny [ w ścianie ], idea ‘podtynkowości’ inspirowana lampami wpuszczanymi w sufit. Dwa wąskie panele to ruchome skrzydła otwierające się gdy grzejnik zaczyna działać. Całość sterowana automatycznie systemem ‘inteligentnego domu’ lub mobilnie przez odpowiednią aplikację. Funkcjonalność bazuje na ogrzewaniu gdy spadnie nasz komfort termiczny i dyskretnym zniknięciu z percepcji, gdy latem grzejnik traci funkcję.