Karolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwaKarolina Rybarczyk Design projektant produktu, projektant wzornictwa
JEWELRY
Since 2006 I provide highly precise 3d models for printing and production. I make designs produced by jewellery brands and private orders either, made to measure for the stones. Besides 3d models for manufacturing, I shape and linish stones in three dimensions, I work on the spatial forms of collections, I cooperates with designers and manufacturers. I prepare product strategy, make projects and visualisations of jewellery products.
_
2006...2015

Od 2006 roku dostarczam bardzo precyzyjne modele 3d do druku i produkcji. Wykonuję projekty produkowane przez marki jubilerskie, a także prywatne zamówienia, wykonywane na miarę do kamieni. Poza modelami 3d do produkcji, modeluję szlify kamieni w trójwymiarze, pracuję nad przestrzennymi formami kolekcji, współpracuję z projektantami i producentami, przygotowuję strategie produktowe, wykonuję projekty i wizualizacje produktów jubilerskich. Przykład: Metropolitan. Producent: Yes.